Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc - Nguyễn Văn Thái

Địa chỉ: Đồng Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa .

Số điện thoại:.0333577181

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa